Igor Šoltes, Verjamem, Lista dr. Igorja Šoltesa, Slovenia

1. Kaj vam pomeni vseživljenjsko učenje?

Kot ste navedli že sami, je tudi izobraževanje odraslih pomembno za povečanje konkurenčnosti in zaposljivosti. Lista dr. Igorja Šoltesa si prizadeva za vključevalno družbo, prostor blagostanja , socialne pravičnosti, v te sklope pa sodijo tudi vrednote, ki jih gojita vaš Andragoški center in Andragoško društvo.

2. Kako boste podprli razvoj izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja, če boste izvoljeni?

Evropska unija že v dosedanjih programih namenja veliko pozornosti in tudi sredstev za vseživljenjsko učenje. Tako je bil namen v preteklem finančnem obdobju 2007-2013 s programom Vseživljenjskega učenja prek vseživljenjskega učenja prispevati k razvoju Evropske unije kot napredne družbe znanja, ki si prizadeva za trajnostni gospodarski razvoj, več in boljša delovna mesta in večjo socialno vključenost. Zavzemali se bomo, da se ohranja sredstva, namenjena temu področju

3. Kako je po vašem mnenju in v skladu z vašimi izkušnjami mogoče različne ranljive ciljne skupine (starejše, priseljence in druge) vključiti v vseživljenjsko učenje in tako podpreti njihovo vključitev v družbo?

Z ustreznimi izobraževalnimi programi in dostopnostjo do teh izobraževalnih oblik.

4. Kako ocenjujete vlogo neformalnega izobraževanja odraslih pri uresničevanju evropske izobraževalne politike?

V preteklih letih se je že uveljavilo spoznanje, da je pomembneje zaposlovati kadre s pridobljenim praktičnim znanjem, kot zgolj na podlagi formalne izobrazbe.

5. Kako boste podprli akterje civilne družbe pri promociji izobraževanja odraslih?

Kot že navedeno, gre za pomembno področje, vendar bo potrebno promocijo usmeriti na vsebine tega izobraževanja kot zgolj na njihov formalni obstoj. Zato je pomembno, da se odpirajo kvalitetni programi vseživljenjskega učenja.

6. Bi podprli Evropsko kampanjo za izobraževanje in učenje odraslih in če da, kako?

Projekt Uresničevanje prenovljenega Evropskega programa za učenje odraslih 2012-2014 v Sloveniji, ki je namenjen širitvi sporočil tega programa ter izobraževalne politike doma in v EU, predvsem pa ozaveščanju slovenske javnosti o pomenu in vseprisotnosti izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja ter o priložnostih, ki so na voljo odraslemu prebivalstvu, seveda podpiramo, saj je že v Strategiji Evropa 2020 navedeno, da je za pametno, trajnostno in vključujočo rast vseživljenjsko učenje ter razvijanje spretnosti in znanj priznano kot ključno pri odzivanju na sedanjo gospodarsko krizo in demografsko staranje prebivalstva ter v širši gospodarski in socialni strategiji Evropske unije. V kolikor nas boste v prihodnosti povabili k sodelovanju pri akcijah, ki jih pripravljate, (npr. Teden vseživljenjskega učenja…), se bomo povabilu z veseljem odzvali.