FerreiraRolando Benjamin Vaz Ferreira, Piratsaka stranka, Slovenia

1. Kaj vam pomeni koncept vseživljenjskega učenja?

Prost dostop do znanja in vseživljenjsko učenje sta ključna v boju proti vsakršni izključenosti posameznikov iz družbe. Učeča se družba je družba kritičnega razmišljanja in vizij, kar je edino jamstvo za zdrav razvoj človeštva. Ekonomsko gledano pa vseživljenjsko učenje izboljšuje možnosti ljudi za boljše življenje in s tem družbe kot celote.

2. Kako boste podprli razvoj izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja, če boste izvoljeni?

Svoboden in vsem pod enakimi pogoji dostopen internet je ključen za zagotavljanje vseživljenjskega učenja. Boril se bom, da bo znanje na internetu zmeraj ostalo prosto dostopna dobrina. Seveda pa morajo dostopnost znanja ne glede na starost prav tako zagotavljati javne ustanove in tudi zasebne, v kolikor so vsaj delno financirane iz javnih sredstev. Hkrati se bom zavzemal tudi za priznavanje neformalno pridobljenih znanj.

3. Kako je po vašem mnenju in v skladu z vašimi izkušnjami mogoče različne ranljive ciljne skupine (starejše, priseljence in druge) vključiti v vseživljenjsko učenje in tako podpreti njihovo vključitev v družbo?

Vseživljenjsko učenje mora biti omogočeno vsem pod enakimi pogoji. V ta namen je potrebno zagotoviti zadostno število mest z javnim dostopom do interneta (knjižnice, javne ustanove, fakultete ...), programe javnih del, ki bi omogočali pomoč ranljivim ciljnim skupinam pri učenju, spodbude podjetjem, ki bi zagotavljala brezplačne programe vseživljenjskega učenja.

4. Kako ocenjujete vlogo neformalnega izobraževanja odraslih pri uresničevanju evropske izobraževalne politike?

Neformalnemu učenju in neformalno pridobljenemu znanju je treba dati večjo veljavo, saj je pomembno znanje, ki ga posameznik ima, in ne način, na katerega ga je pridobil. Tako bi še dodatno spodbudili uporabo interneta za vseživljenjsko učenje, kar je tudi cilj Evropske unije.

5. Kako boste podprli akterje civilne družbe pri promociji izobraževanja odraslih ?

Najpomembnejši medij za promocijo izobraževanja odraslih je internet oziroma so internetne storitve za pametne telefone. Trenutno je v Evropi že skoraj vsak drugi telefon pametni telefon. Do leta 2017 se pričakuje, da bo ta odstotek narasel na okoli 80 %.
Akterjem civilne družbe bom poskušal tudi s pomočjo pri pridobivanju evropskih sredstev olajšati širjenje zavesti o izobraževalnih možnostih, ki jih ponuja internet.

6. Bi podprli Evropsko kampanjo za izobraževanje in učenje odraslih in če da, kako ?

Podprl bom vsakršne predloge, kampanje, vizije itd., katerih cilj bosta neomejeno širjenje in prosta dostopnost znanja. Kot evroposlanec lahko to konkretno storim s svojim delom v odboru, v katerem bom, oz. s formalno in neformalno pomočjo poslancem, ki se bodo s tem vprašanjem ukvarjali v drugih odborih. Vsekakor pa nameravam svojo avtoriteto evroposlanca pridružiti tudi vsaki tovrstni pobudi civilne družbe.